Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και την αειφορική ανάπτυξη, η ΔΕΛΤΑ συμμετέχει εθελοντικά στη συντονισμένη δράση «Συμμαχία για τη μείωση της Σπατάλης Τροφίμων».

Μάθε περισσότερα