Δρούμε για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων

Δρούμε για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, συμμετέχοντας εθελοντικά στη συντονισμένη δράση κράτους, αγοράς και κοινωνίας «Συμμαχία για τη μείωση της Σπατάλης Τροφίμων».