Νοιαζόμαστε
για τους ανθρώπους μας

Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους μας, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές, αξιοκρατικό εργασιακό περιβάλλον και παρέχοντας προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και εξέλιξης.

Στη ΔΕΛΤΑ φροντίζουμε καθημερινά για τη διατήρηση ενός ασφαλούς, δίκαιου και αξιοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος, μέσω του οποίου προσφέρονται συνεχώς δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, για όλους τους εργαζόμενους.

Ως εταιρεία έχουμε δεσμευτεί και εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη των εργαζομένων μας, παρέχουμε προγράμματα συνεχούς και συστηματικής εκπαίδευσης και εφαρμόζουμε σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης και ανταμοιβής, ώστε να εξασφαλίζουμε στους εργαζόμενους τη δυνατότητα για συνεχή εξέλιξη και ανάδειξη των ικανοτήτων τους.

Έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόζουμε τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας του Ομίλου Vivartia, ενώ η εταιρεία ενδυναμώνει την υποστήριξη των ανθρώπων της προσφέροντάς τους, εθελοντικά, επιπρόσθετες παροχές.

Η διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί καθημερινή μας φροντίδα. Η δέσμευση όλων μας, στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, εκφράζεται μέσω της Πολιτικής που έχουμε αναπτύξει και η οποία έχει ισχύ σε όλες τις παραγωγικές μονάδες και εγκαταστάσεις.

Από την αρχή της πανδημίας Covid-19, η εταιρεία ΔΕΛΤΑ, έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων της, με ψυχραιμία και υπευθυνότητα, προχώρησε άμεσα στη λήψη αυξημένων μέτρων για την αντιμετώπιση της. Για τον σκοπό αυτό, έλαβε όλα τα προσήκοντα μέτρα, ακολουθώντας τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και του Υπουργείου Υγείας.