Εγγυόμαστε
ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα

Εγγυόμαστε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, εφαρμόζοντας τους αυστηρότερους κανόνες και επενδύοντας συνεχώς σε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και συστήματα.

Η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων μας είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη αξία. Σε αυτό το πλαίσιο, εφαρμόζουμε ένα προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του συνόλου των προϊόντων που παράγουμε, τηρώντας και εφαρμόζοντας τους αυστηρότερους κανόνες και προδιαγραφές, που σχετίζονται με την επιλογή των πρώτων υλών, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις, την παραγωγή, τον έλεγχο ποιότητας και διανομής, όπως αυτοί καθορίζονται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και τα σχετικά πρότυπα διαχείρισης Ποιότητας. Επενδύουμε συνεχώς σε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και συστήματα, είμαστε η πρώτη εταιρεία γαλακτοκομικών στην Ελλάδα που δημιούργησε πιστοποιημένο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και πιλοτικές εγκαταστάσεις Έρευνας και Ανάπτυξης προϊόντων (R&D), αλλά και η πρώτη που πιστοποιήθηκε κατά ISO.

Συγκεκριμένα, τα συστήματα διαχείρισης Ποιότητας και ασφάλειας που εφαρμόζουμε είναι τα ακόλουθα:

  • FSSC 22000
  • BRC
  • IFS
  • ΔΗΩ
  • ISO 9001

Μέσω του Κέντρου Ενημέρωσης ΔΕΛΤΑ (ΚΕΔ), που λειτουργεί από το 2001 και στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό στον τομέα των τροφίμων, ερχόμαστε καθημερινά σε αμφίδρομη επικοινωνία με τους καταναλωτές και την αγορά.