Δράσεις ΓΑΙΑ 2020

Οι δράσεις που οργάνωσε η Ζώνη Γάλακτος ΔΕΛΤΑ στο πλαίσιο του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ για το 2020 ήταν:

Καλλιέργεια NonGMO σόγιας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι ελλειμματική σε πρωτεϊνούχες ζωοτροφές. Γι’ αυτό καταβάλλονται προσπάθειες και προωθούνται πολιτικές που στοχεύουν στην αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων για παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών ώστε να μειωθούν αντίστοιχα οι εισαγωγές. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και τη χρηματοδότηση της ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, οργάνωσε και υλοποίησε καλλιέργεια ΜΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ (ΝGΜΟ) σόγιας στο αγρόκτημα του Ινστιτούτου. Σκοπός ήταν να μελετηθούν οι καλλιεργητικές συνθήκες, η παραγωγικότητα και το κόστος παραγωγής της μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας στη χώρα μας. Το σογιάλευρο είναι σημαντικό στην κατάρτιση σιτηρεσίων αγελάδων και αιγοπροβάτων υψηλής γαλακτοπαραγωγής, εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητάς του σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας.

Τα αποτελέσματα της καλλιέργειας, ολοκληρώθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν κατά το 2020 και δείχνουν ότι η παραγωγή σογιοσπόρου στην Ελλάδα είναι εφικτή και αποδοτική. Επιπλέον, μπορεί να θεωρηθεί και οικονομικά συμφέρουσα, ως πρωτεϊνούχος ζωοτροφή, με θετική συμβολή στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, ακόμα και με εφαρμογή μιας μόνο ζιζανιοκτονίας. Τέλος, ως προς το ενεργειακό περιεχόμενο, ο σογιόσπορος υπερτερεί όλων των άλλων ελαιούχων σπερμάτων και ως εκ τούτου βελτιώνει την παραγωγική ικανότητα των σιτηρεσίων των γαλακτοπαραγωγών ζώων.

Εκπαιδευτική ημερίδα αιγοτρόφων στο Στεφάνι Κορινθίας

Τον Φεβρουάριο 2020 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Πνευματικό Κέντρο Στεφανιού Κορινθίας η εκπαιδευτική ημερίδα που οργάνωσε η Ζώνη Γάλακτος ΔΕΛΤΑ Ν. Ελλάδας, με θέμα «Βιώσιμη αιγοτροφία», την οποία παρακολούθησαν 30 περίπου αιγοτρόφοι της ανατολικής Πελοποννήσου.

Στόχος της ημερίδας ήταν η ανάδειξη των κρίσιμων παραγόντων στη διαχείριση των αιγοτροφικών μονάδων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Στις ομιλίες τους τα στελέχη της Ζώνης Γάλακτος ΔΕΛΤΑ Ν. Ελλάδας και της Ευρωτροφές, ανέπτυξαν σημαντικά θέματα, όπως η σημασία του κλάδου της αιγοτροφίας και οι προοπτικές του, η ανάγκη επέκτασης της παραγωγικής περιόδου του γίδινου γάλακτος, προκειμένου να αυξηθεί η ζήτηση του προϊόντος και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των καταναλωτών, θέματα ποιότητας του γίδινου γάλακτος και ορθής διατροφής των αιγών.

Συμμετοχή της Ζώνης Γάλακτος ΔΕΛΤΑ σε Ερευνητικό Έργο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η ΔΕΛΤΑ συμμετείχε κατά τη διετία 2019 – 2020 στο έργο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων μιγμάτων συμπυκνωμένων ζωοτροφών, για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας του παραγόμενου πρόβειου γάλακτος», συμβάλλοντας σε αυτό μέσω της εργαστηριακής ανάλυσης δειγμάτων πρόβειου γάλακτος.

Πρόκειται για ένα ερευνητικό έργο, στο πλαίσιο του οποίου διερευνήθηκαν οι επιδράσεις:

i) της αντικατάστασης των πλακούντων σπερμάτων σόγιας με άλλες πρωτεϊνούχες ζωοτροφές που παράγονται στη χώρα μας
ii) χαρακτηριστικών διάπλασης του μαστού δύο εγχώριων φυλών προβάτων (Χίου και Φριζάρτα) πάνω στην ποσότητα και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πρόβειου γάλακτος.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα, τόσο για την αντικατάσταση της σόγιας με εγχώρια παραγόμενες πρωτεϊνούχες ζωοτροφές (που αποδείχθηκε ότι δεν επηρεάζουν την ποσότητα ή ποιότητα του γάλακτος), όσο και για τα αποδοτικά χαρακτηριστικά ζώων των δύο ανωτέρω φυλών. Το έργο ολοκληρώθηκε και σαν αποτέλεσμα της ανωτέρω έρευνας προέκυψαν επιστημονικές εργασίες, δύο από τις οποίες παρουσιάστηκαν στο ετήσιο διεθνές συνέδριο του European Association of Animal Production (2020).