Δράσεις ΓΑΙΑ 2019

7/10/2019 – Επιστημονική Ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Cowficiency

Στις 7/10/2019 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επιστημονική ημερίδα με θέμα «Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων – σύγχρονες τάσεις στη γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία».

Παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν θέματα όπως:

1. Προτάσεις βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και της υγείας των ζώων, από τον Καθ. της Κτηνιατρική Σχολής του Liverpool Δρ. Οικονόμου.
2. Η βελτίωση των σιτηρεσίων με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των τροφών και τη μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, από τον επίκουρο Καθ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δρ. Φώσκολο.
3. Η διαχείριση των εγκύων αγελάδων με στόχο τη μείωση του στρες κατά τον τοκετό, τη γρήγορη ανάκαμψη της μητέρας αγελάδας, τη βελτίωση της υγείας μητέρας μαζί με το μοσχαράκι της και την παραγωγή υγιεινότερου γάλακτος, από τον διάσημο Καθ. Δρ. Huw McConochie, ερευνητή – διατροφολόγο Κεντρικής κ. Ανατολικής Ευρώπης.

Η ημερίδα έγινε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Cowficiency, στο οποίο συμμετέχει και η ΔΕΛΤΑ, ενώ ήταν χορηγός στην ημερίδα διαθέτοντας και προϊόντα στους συμμετέχοντες. Το πρόγραμμα Cowficiency αφορά στην ορθολογική αξιοποίηση των ζωοτροφών, με στόχο την αποδοτικότερη χρήση του αζώτου στην παραγωγή γάλακτος, την όσο δυνατόν λιγότερη αποβολή, μέσω της αναπνοής και της πέψης του περίσσιου αζώτου στο περιβάλλον και τη δημιουργία δικτύου καινοτομίας και μεταφοράς της γνώσης. Το προσωπικό της Δ/νσης Ζώνης γάλακτος παρακολούθησε την ημερίδα μαζί με τους συνεργάτες παραγωγούς, καθώς και άλλους παραγωγούς της Θεσσαλίας και διατροφολόγους/συμβούλους αγελαδοτροφίας απ’ όλη την Ελλάδα. Η Ζώνη Γάλακτος ΔΕΛΤΑ, μέσω των επιθεωρητών της, θα επικοινωνήσει σε όλους τους παραγωγούς συνεργάτες της ΔΕΛΤΑ τις πρακτικές εφαρμογής των νέων τάσεων.

Σεπτέμβριος 2019 – Πειραματική καλλιέργεια μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ και της μακροχρόνιας συνεργασίας μας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οργανώσαμε πειραματική καλλιέργεια μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας στο αγρόκτημα του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών. Σκοπός είναι να μελετήσουμε τις καλλιεργητικές συνθήκες, την παραγωγικότητα και το κόστος παραγωγής σόγιας στη χώρα μας.
Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΓΠΑ κ. Γεώργιο Ζέρβα, επιστημονικό υπεύθυνο της δράσης: «H κατάρτιση σιτηρεσίων για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, απαιτεί τη συμμετοχή σογιαλεύρου για να καλυφθούν οι υψηλές τους διατροφικές ανάγκες. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ελλειμματική σε πρωτεϊνούχες ζωοτροφές, μακροπρόθεσμος στόχος είναι η μείωση των εισαγωγών σόγιας κατά 50% ως το 2040, με αντίστοιχη αύξηση της παραγωγής της στις ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα επιδιώκεται η μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλείται κατά τη μεταφορά της από τις χώρες της Αμερικής, επιτείνοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Με πρόσθετο στόχο την αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, όπου η καλλιέργεια σόγιας βρίσκει πολύ περιορισμένη εφαρμογή, προχωρήσαμε στη συγκεκριμένη δράση».
Από την καλλιέργεια προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα, που ανακοινώθηκαν στα ΜΜΕ.

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΛΤΑ και της ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ Γ. Παπαδόπουλος, Φ. Ματσουκατίδου και Κ. Νεστοράτος στο Ινστιτούτο Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, κατά την αξιολόγηση της συγκομιδής της σόγιας.

15/5/2019 – Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα υποτροφιών σε νέους κτηνοτρόφους που προσέφερε για 3η χρονιά η ΔΕΛΤΑ στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Ολοκληρώθηκε στις 7 Μαΐου 2019 η εκπαίδευση 25 νέων κτηνοτρόφων, η οποία υλοποιήθηκε από τη Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, με υποτροφίες που προσέφερε η ΔΕΛΤΑ, σε νέους κτηνοτρόφους και παιδιά κτηνοτρόφων συνεργατών της. Στόχος των υποτροφιών είναι η εξειδικευμένη και βιωματική εκπαίδευση των νέων κτηνοτρόφων, με σκοπό να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων όπου εργάζονται.

Οι υποτροφίες δόθηκαν στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης Γαία», που υλοποιεί η ΔΕΛΤΑ από το 2012, για τη στήριξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και ιδιαίτερα της κτηνοτροφίας, αλλά και της διαχρονικής στρατηγικής της εταιρείας για στήριξη και ενθάρρυνση των νέων. Η ΔΕΛΤΑ υλοποίησε το πρόγραμμα υποτροφιών για 3η συνεχή χρονιά, έχοντας δώσει συνολικά 64 υποτροφίες. Με στόχο να εξυπηρετήσει και νέους κτηνοτρόφους σε απομακρυσμένες περιοχές, που ως τώρα δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, λόγω της μεγάλης απόστασης του τόπου διαμονής τους από τη Θεσσαλονίκη, η εταιρεία προκήρυξε φέτος 20 υποτροφίες με τόπο διεξαγωγής τη Φλώρινα και 5 με τόπο διεξαγωγής τη Θεσσαλονίκη.

Κατά την τελετή αποφοίτησης, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, οι υπότροφοι νέοι κτηνοτρόφοι έλαβαν τα πιστοποιητικά συμμετοχής τους από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ και παρακολούθησαν ομιλίες από στελέχη της ΔΕΛΤΑ και της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

20/3/2019 – Συμμετοχή της ΔΕΛΤΑ σε σημαντικό περιβαλλοντικό ευρωπαϊκό έργο, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)

Η ΔΕΛΤΑ συμμετείχε στη δοκιμή μεθόδου για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της φέτας και συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμής. Την ευθύνη υλοποίησης του έργου είχε αναλάβει ο ΣΕΒΤ, μαζί με άλλους 5 Εθνικούς Συνδέσμους Βιομηχανιών Τροφίμων της Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Σλοβενίας και Πορτογαλίας, με σκοπό τη δοκιμή της μεθοδολογίας αποτίμησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τροφίμων, που παράγονται στη Μεσόγειο.

Η πρωτοβουλία της Ε.Ε. για το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Προϊόντος (P.E.F.), αξιολογεί την περιβαλλοντική συμπεριφορά ενός προϊόντος σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, από την παραγωγή των πρώτων υλών, τη χρήση πόρων (όπως νερού και γης), την επεξεργασία, τη μεταφορά και τη χρήση, έως την τελική κατανάλωση και απόρριψη. Στόχος της μεθόδου είναι ο εντοπισμός παρεμβάσεων για περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή τροφίμων, η ανάπτυξη προτύπων, αλλά και η ενίσχυση των παραδοσιακών προϊόντων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΛΤΑ στο εργοστάσιο της Ελασσόνας στη Θεσσαλία, όπου παράγεται η φέτα ΠΟΠ και της Ζώνης Γάλακτος, παρείχαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη δοκιμή της μεθόδου, σε όλο τoν κύκλο ζωής του προϊόντος, από τον αγρό μέχρι τη διάθεσή του στην κατανάλωση, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχή ολοκλήρωσή της και στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και προτάσεων βελτίωσης της μεθόδου.

Η ΔΕΛΤΑ θα συνεχίσει να στηρίζει ανάλογες πρωτοβουλίες του ΣΕΒΤ, οι οποίες συμβάλουν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων και στην ανάπτυξη συνεργιών σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα PEFMED: http://www.pefmed-blog.eu
Ο Γιάννης Βασταρδής, Δ/ντής Ζώνης Γάλακτος ΔΕΛΤΑ, αναφέρεται στη συμβολή της ΔΕΛΤΑ στην υλοποίηση του έργου: https://youtu.be/dmD0kH24zDE

H Γενική Δ/ντρια του ΣΕΒΤ κα Β. Παπαδημητρίου παρουσιάζει τα πεπραγμένα του Προγράμματος στο Τελικό Συνέδριο για το PEFMED «PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT – The opportunity to boost circular economy in the agri – food sector», στη Ρώμη, στις 27/5/2019.

Συμμετοχή και χορηγίες της ΔΕΛΤΑ σε Συνέδρια του κλάδου Ζωοτέχνια 2019:

Στην 11η ΖΟΟΤΕCHNIA 2019, τη μεγαλύτερη έκθεση του κτηνοτροφικού κλάδου, που πραγματοποιήθηκε στις 31/1-3/2/2019 στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο ΗΕLEXPO Θεσσαλονίκης, ΔΕΛΤΑ και ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ συμμετείχαμε σαν χορηγοί στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής. Στο συνέδριο αυτό, που συνδιοργανώνεται από τις Κατευθύνσεις Ζωικής Παραγωγής των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) της χώρας μας, παρουσιάζονται όλες οι ερευνητικές εξελίξεις στον κλάδο της ζωικής παραγωγής. Στο φετινό συνέδριο ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, το πως επηρεάζει την κτηνοτροφία αλλά και πως επηρεάζεται από αυτήν.

34ο συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας:

Στις 2-4/10/20 πραγματοποιήθηκε το ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας, στο οποίο παρουσιάζονται οι ερευνητικές εργασίες που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και αφορούν τη ζωική παραγωγή και τα προϊόντα της. Η ΔΕΛΤΑ συμμετείχε ως χορηγός, για μια ακόμη χρονιά, στηρίζοντας την έρευνα στον πρωτογενή τομέα. Πολλές θεματικές ενότητες παρουσιάστηκαν, όπως βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων, παραγωγή ωφέλιμων και υγιεινών ζωικών προϊόντων, εκτεταμένη χρήση ποικιλιών της ελληνικής χλωρίδας ως τροφή των παραγωγικών ζώων και άλλα.
Η ΔΕΛΤΑ υποστηρίζει συστηματικά την έρευνα στον τομέα της αξιοποίησης των ελληνικών καλλιεργειών και της ανάδειξης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού γάλακτος, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τις παρεμβάσεις που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι της ΔΕΛΤΑ που συμμετείχαν στις διαδικασίες του Συνεδρίου.

Συνάντηση Αγελαδοτροφίας CowficieNcy σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:

Στις 21/3/2019 πραγματοποιήθηκε, στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος CowficieΝcy. Το πρόγραμμα, που θα διαρκέσει 3 χρόνια με συμμετοχή 5 χωρών, διευθύνεται από τον κ. Ανδρέα Φώσκολο από το Aberystwyth University of Wales (και υποψήφιο καθηγητή της Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστήμιου της Θεσσαλίας). Το πρόγραμμα αφορά στην ορθολογική αξιοποίηση των ζωοτροφών, με στόχο την αποδοτικότερη χρήση του αζώτου στην παραγωγή γάλακτος, την όσο δυνατόν λιγότερη αποβολή μέσω της αναπνοής και της πέψης του περίσσιου αζώτου στο περιβάλλον και τη δημιουργία δικτύου καινοτομίας και μεταφοράς της γνώσης.