Δράσεις ΓΑΙΑ 2016

3 εκπαιδευτικές Ημερίδες του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ σε Σέρρες, Ξάνθη και Πλατύ: «Ο κρίσιμος παράγοντας της διατροφής στη βιώσιμη και ανταγωνιστική κτηνοτροφία»

Το 2016 πραγματοποιήσαμε στο πλαίσιο του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ 3 εκπαιδευτικές ημερίδες με τίτλο «Ο κρίσιμος παράγοντας της διατροφής στη βιώσιμη και ανταγωνιστική κτηνοτροφία», στις 12 Μαΐου στις Σέρρες, στις 16 Ιουνίου στη Ξάνθη και στις 17 Οκτωβρίου στο Πλατύ. Τις εκδηλώσεις παρακολούθησε με ενδιαφέρον πλήθος παραγωγών και εκπροσώπων των τοπικών κτηνιατρικών και γεωτεχνικών υπηρεσιών.

Οι ημερίδες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΔΕΛΤΑ με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής Γιαννιτσών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, που περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων, την παροχή τεχνικής υποστήριξης, αλλά κυρίως εκπαίδευσης προς τους κτηνοτρόφους και κάθε ενδιαφερόμενο.

Διακεκριμένοι ομιλητές, όπως ο κ. Γ. Ζέρβας, Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Β. Χριστοδούλου, Διευθυντής του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής Γιαννιτσών και ο κ. Ι. Χατζηγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησαν στους παραγωγούς για τη σημασία της ισόρροπης διατροφής στην παραγωγικότητα και την αναπαραγωγική λειτουργία των αγελάδων. Αναλύθηκαν επίσης οι εναλλακτικές καλλιέργειες χονδροειδών ζωοτροφών, όπως τα ψυχανθή και ο σόργος, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας και ειδικά του κόστους παραγωγής.

Οι ημερίδες προβλήθηκαν από πολλά τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

3-4 Οκτωβρίου 2016 – Συνέδριο Αγροοικολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ παρουσίασε τις δράσεις του στο 1ο διεθνές συνέδριο “Οικολογία – Αγροοικολογία – Παρακολούθηση και Προστασία της Περιβαλλοντικής Υγείας” (“ΑγροΟικολογία-2016”), που πραγματοποιήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στις 3-4 Οκτωβρίου 2016 στην Αθήνα. Το συνέδριο, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ασχολήθηκε με θέματα Οικολογίας, Αγροοικολογίας και Παρακολούθησης και Προστασίας της Ποιότητας του Περιβάλλοντος, συγκέντρωσε επιστήμονες διαφόρων βαθμίδων αλλά και επαγγελματίες για ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών, τεχνογνωσίας, καινοτομίας και ιδεών.

Μέσα από την ομιλία του Ι. Χατζηγεωργίου, επίκουρου καθηγητή του Εργαστηρίου Φυσιολογίας, Θρέψεως και Διατροφής του ΓΠΑ με τίτλο: “Η υιοθέτηση των αρχών της Αγροοικολογίας από τη Βιομηχανία Γάλακτος στην Ελλάδα: Οι δράσεις του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ”, παρουσιάστηκε  η συνεργασία του ΔΕΛΤΑ με το Πανεπιστήμιο και αναδείχθηκε  η οικολογική και περιβαλλοντική διάσταση της ενσωμάτωσης στο σιτηρέσιο των αγελάδων προϊόντων (ζωοτροφές) από την καλλιέργεια των ψυχανθών, που αποτελούν βασικό άξονα των δραστηριοτήτων του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ.

Απρίλιος-Μάιος 2016 – Εναλλακτικές καλλιέργειες

H ΔΕΛΤΑ και η ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ για την αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής μέσω της διάδοσης εναλλακτικών καλλιεργειών, την ενίσχυση της βιωσιμότητας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού γάλακτος, ξεκίνησαν σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τις δράσεις για το 2016. Πιο συγκεκριμένα:

• Την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 , πραγματοποιήθηκε σπορά σόργου, ενός κτηνοτροφικού φυτού με υψηλές αποδόσεις και αυξημένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη σε σχέση με το καλαμπόκι. Η καλλιέργεια σπάρθηκε στο αγρόκτημα του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, τον επιστημονικό φορέα που υπηρετεί την έρευνα στον τομέα της αγελαδοτροφίας και προβατοτροφίας. Το πείραμα έχει σχεδιαστεί για να αξιολογηθεί το σόργο σε σχέση με το καλαμπόκι, που αποτελεί βασική διατροφή των γαλακτοπαραγωγών ζώων, τόσο σε επίπεδο καλλιέργειας όσο και στην επίδραση του στη διατροφή των ζώων και στην παραγωγή του γάλακτος. Την επίβλεψη της όλης διαδικασίας σποράς σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, είχαν οι συνάδελφοι της Ζώνης Γάλακτος Δυτικής & Κεντρικής Μακεδονίας, Γ. Παπαδόπουλος, Φ. Ματσουκατίδου, Γ. Ράπτης και Κ. Γιαννακόπουλος.

• Την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε σπορά της πολλά υποσχόμενης Quinoa στην Κωπαΐδα, στο αγρόκτημα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στόχος της πειραματικής καλλιέργειας, είναι η δημιουργία επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τις βέλτιστες συνθήκες καλλιέργειας της Quinoa και αποτελεσματικής ενσωμάτωσής της στη διατροφή των ζώων και η αξιολόγησή της σε σχέση με τη μηδική. Η Quinoa έχει ιδιαίτερα διατροφικά χαρακτηριστικά και αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας, γιαυτό άλλωστε κατατάσσεται στις «υπερ-τροφές». Έχει μελετηθεί ελάχιστα στη χώρα μας, αν και η μεγάλη προσαρμοστικότητα της σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες αλλά και οι «φιλικές» ελληνικές ξηροθερμικές συνθήκες την καθιστούν πολλά υποσχόμενη καλλιέργεια και για χρήση σε ζωοτροφές. Την επίβλεψη της όλης διαδικασίας σποράς σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, είχαν οι συνάδελφοι της Ζώνης Γάλακτος, Ι. Βασταρδής και Ι. Μυλωνά και της ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ Κ. Νεστοράτος.

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Φάρμας για την υποστήριξη των παραγωγών στη διαχείριση και διατροφή των ζώων

Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα Συμβουλευτικής Φάρμας το 2016. Το υλοποιούμε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, να εξασφαλισθεί το ισόρροπο των σιτηρεσίων και να βελτιωθεί το κόστος παραγωγής. Το Πανεπιστήμιο, με τη συνδρομή και των εξειδικευμένων στελεχών της ζώνης γάλακτος της ΔΕΛΤΑ, πραγματοποιεί αναλυτική αποτύπωση των στοιχείων γαλακτοπαραγωγής, διατροφής, αναπαραγωγής των ζώων κ.ά. κάθε φάρμας που εντάσσεται στο πρόγραμμα. Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργάζεται καταλήγοντας σε κατευθυντήρια έκθεση προς τον παραγωγό. Μέσα από την εξειδικευμένη, ατομική συμβουλευτική, επιτυγχάνεται άμεσο και πρακτικό όφελος για τον παραγωγό, ενώ παράλληλα αυξάνεται και η ευαισθητοποίησή του στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας του γάλακτος.

Το πρόγραμμα βελτίωσης της διαχείρισης και της διατροφής των γαλακτοπαραγωγών μονάδων της ΔΕΛΤΑ συνεχίζεται με την ένταξη όλο και περισσότερων κτηνοτρόφων. Με τον τρόπο αυτό επιχειρούμε να συνδέσουμε την Ακαδημαϊκή γνώση με την εφαρμοσμένη κτηνοτροφική πρακτική. Στο προγράμματος εντάχθηκαν φάρμες των νομών Σερρών, Θεσσαλονίκης, Ξάνθης, Ροδόπης, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς.