Δράσεις ΓΑΙΑ 2014

30/10/2014 – Εκπαιδευτική Ημερίδα στο Πλατύ για την αξιοποίηση της ελληνικής γης και την παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών

Στο πλαίσο του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ της ΔΕΛΤΑ πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική ημερίδα σε κτηνοτρόφους – καλλιεργητές την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014, στο εργοστάσιο της ΔΕΛΤΑ στο Πλατύ Ημαθίας, σηματοδοτώντας την έναρξη των δράσεων για τη χειμερινή καλλιεργητική περίοδο.

Οι απαιτήσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στο χώρο της κτηνοτροφίας και η ανάγκη για βιώσιμη γεωργία και κτηνοτροφία, απαιτούν υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων. Με τις ημερίδες αυτές που συστηματικά πραγματοποιούμε εκπαιδεύουμε τους παραγωγούς στον επαναπροσανατολισμό του τρόπου διατροφής με τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών καλλιεργειών. Πέρα από αυτό, επιδιώκουμε την προαγωγή των ορθών γεωργικών και κτηνοτροφικών πρακτικών, αλλά και την ανάπτυξη θετικής στάσης στους παραγωγούς σχετικά με τη διαμόρφωση συνθηκών αειφορίας στην εργασία τους.

Ήταν ιδιαίτερα τιμητικό για εμάς που στην ημερίδα συμμετείχαν με εισηγήσεις και με παρεμβάσεις τους, έγκριτοι επιστήμονες από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, επαγγελματίες γεωπόνοι και κτηνίατροι ειδικοί στην διατροφή των ζώων και επικοινώνησαν την επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση στους ενδιαφερόμενους, που τελικά θα την εφαρμόσουν. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά:

• Ερευνητικά δεδομένα για τις συγκαλλιέργειες βίκου-κριθής, μπιζελιού-βρώμης , αλεξανδρινού τριφυλλιού-κριθαριού, κουκιού-κριθαριού
• Τα πλεονεκτήματα και οι καλλιεργητικές τεχνικές των λειμώνων
• Καλές πρακτικές στην ενσίρωση ψυχανθών
• Σιτηρέσια με συμμετοχή ψυχανθών για αγελάδες υψηλής γαλακτοπαραγωγής με τρέχοντα στοιχεία κόστους
• Η σημασία των χονδροειδών τροφών και των μη διατροφικών παραγόντων στη διατροφή των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής

Οι παραγωγοί «έβαλαν στο τραπέζι» τις εμπειρίες τους και τις απορίες τους και πραγματοποιήθηκε ένας γόνιμος διάλογος κατά τον οποίο αναγνωρίστηκε η ανάγκη να μετατραπεί η γνώση σε χρηστικά πρωτόκολλα ευρείας εφαρμογής καθώς και να κατευθυνθεί η έρευνα σε ακαδημαϊκό επίπεδο ανάλογα με τις σημερινές ανάγκες του καλλιεργητή – κτηνοτρόφου.

1-3/10/2014 – 29ο Συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας: Παρουσίαση της μελέτης συγκαλλιέργειας ψυχανθών – αγρωστωδών

Στην Κυπαρισσία, στις 1-3 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε το 29ο επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Στο συνέδριο παρουσιάστηκε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η επιστημονική εργασία που πραγματοποιήθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Σχεδίου Δράσης Γαία της ΔΕΛΤΑ, για την ενίσχυση και προώθηση της καλλιέργειας των ψυχανθών.

Η επιστημονική εργασία: «Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου – κριθής και μπιζελιού – βρώμης ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόμενης χλωρομάζας» που αναπτύχθηκε αναλυτικά από τον καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ι. Χατζηγεωργίου, «άνοιξε» τη συζήτηση σχετικά με την παρούσα κατάσταση στις καλλιέργειες ψυχανθών.
Κοινή ήταν η διαπίστωση των παρευρισκομένων για την αυξητική τάση που έχει σημειωθεί στην καλλιέργεια ψυχανθών στην Ελλάδα αλλά και για την έλλειψη που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στο πεδίο της έρευνας και μελέτης των ψυχανθών.

Σύμφωνα με τη μελέτη:

• Η συγκαλλιέργεια του βίκου με το κριθάρι ή του μπιζελιού με τη βρώμη αποτελεί καλή λύση για την αξιοποίηση ξηρικών χωραφιών, αλλά και των ποτιστικών κατά τη χειμερινή περίοδο.
• Η παραγωγή χλωρομάζας βίκου – κριθής και μπιζελιού-βρώμης παρουσιάζει ικανοποιητικό περιεχόμενο αζωτούχων ουσιών που προσεγγίζει εκείνο του σανού μηδικής.
• Η παραγωγή αζωτούχων ουσιών από τη χλωρομάζα βίκου – κριθής ή μπιζελιού – βρώμης είναι σημαντική και το κόστος παραγωγής τους είναι χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς τους με την προμήθεια σογιαλεύρου (1,1€/kg) ή σανού μηδικής (1,06€/kg).

Να σημειωθεί ότι οι συνδυασμοί που δοκιμάσθηκαν αναμένεται να έχουν ευνοϊκή αντιμετώπιση από το Κοινοτικό καθεστώς ενισχύσεων, στη νέα περίοδο, λόγω της υψηλής συμμετοχής των ψυχανθών.

9/4/2014 Ημερίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ο ρόλος των ψυχανθών στη βιώσιμη γεωργία και οι επερχόμενες κλιματικές αλλαγές»

Tο Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ της ΔΕΛΤΑ συμμετείχε στην ημερίδα «Ο ρόλος των ψυχανθών στη βιώσιμη γεωργία και οι επερχόμενες κλιματικές αλλαγές» που διοργάνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις 9 Απριλίου 2014, στο «Κέντρο της γης» στο Ίλιο.

Συμμετείχαν διακεκριμένοι εισηγητές από τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας και του ΥΠΑΑΤ και άνθρωποι της παραγωγής. Την ημερίδα άνοιξε με ομιλία του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Α. Τσαυτάρης, όπου ανέπτυξε την πολυδιάστατη σημασία της καλλιέργειας των ψυχανθών τόσο για τη διατροφή του ανθρώπου, όσο και για την κτηνοτροφία ως εξαιρετικής ποιότητας ζωοτροφές αλλά και την αειφορία του περιβάλλοντος. Από πλευράς ΔΕΛΤΑ ομιλητής ήταν ο Αλ. Συρρής, Διευθυντής Σταθμών Συλλογής Γάλακτος ΔΕΛΤΑ. Στην ομιλία του ανέπτυξε τις δραστηριότητες του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ και πως μέσα από αυτές η εταιρεία υποστηρίζει και προωθεί την καλλιέργεια των ψυχανθών.

Στην Ημερίδα αναδείχθηκε ο κρίσιμος ρόλος των ψυχανθών για τη διατροφή των γαλακτοπαραγωγών ζώων, ως σανός ή ενσίρωμα και η σημασία για έναν κτηνοτρόφο να διαμορφώσει κατάλληλα τη σύνθεση του σιτηρεσίου, ώστε πρωτίστως να διατηρείται η καλή υγεία των ζώων αλλά και να υπάρχει καλή απόδοση στην γαλακτοπαραγωγή.