Δράσεις ΓΑΙΑ 2013

Ημερίδες Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ στα Λεχαινά, το Πλατύ, την Ξάνθη, το Ζάρκο και το Πλατύ

Το 2013, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ της ΔΕΛΤΑ, οργανώσαμε πέντε ημερίδες ενημέρωσης των κτηνοτρόφων-αγροτών, ενώ παράλληλα το φθινόπωρο στο συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας στη Φλώρινα, ανακοινώθηκαν τα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα της έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετικά με την συγκαλλιέργεια βίκου-κριθής και την ένταξη στα σιτηρέσια αγελάδων της ενσιρωμένης χλωρομάζας που προέκυψε.

Στις ημερίδες στο Ζάρκο Τρικάλων στις 17/10/13 και το Πλατύ Ημαθίας στις 18/10/13, με τη μορφή «Στρογγυλής τράπεζας», παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Πανεπιστημιακής έρευνας και έγινε ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των παραγωγών, με την παρουσία ειδικών που αξιολόγησαν τα «πεπραγμένα» και πρότειναν κατάλληλες βελτιώσεις. Οι συναντήσεις με εκείνους που δοκίμασαν την πρόταση, καλλιέργησαν και αξιοποίησαν με διάφορους τρόπους τη χλωρομάζα ως ζωοτροφή, απέκτησαν εμπειρία και είναι σε θέση να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα και να βελτιώσουν τη δουλειά τους στο μέλλον, ήταν πολύ εποικοδομητικές. Στόχος ήταν να εντοπιστούν λάθη, να προταθούν οι καλύτερες τεχνικές και να επεκταθεί η χρήση των ψυχανθών στα σιτηρέσια των αγελάδων.

Η συμμετοχή, το ενδιαφέρον και η συζήτηση που ακολούθησε, επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες και έδειξαν ότι όλο και μεγαλύτερος αριθμός παραγωγών πιστεύει ότι μπορεί να πετύχει καλύτερο αποτέλεσμα κάνοντας χρήση των ευκαιριών που προσφέρει η ελληνική γη.

Με αντίστοιχο περιεχόμενο και σκόπο την αξιοποίηση της ελληνικής γης για την παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών πραγματοποιήσαμε Εκπαιδευτικές Ημερίδες στα Λεχαινά Ηλείας στις 5/4/2013, το Πλατύ Ημαθίας στις 18/4/2013 και στην Ξάνθη στις 19/4/2013, με συμμετοχή κτηνοτρόφων, καλλιεργητών, αλλά και γεωπόνων και κτηνιάτρων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή.

2012-2013 Έναρξη συνεργασίας ΔΕΛΤΑ με Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο πλαίσο του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ της ΔΕΛΤΑ ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.), με την καλλιέργεια 60 στρεμμάτων στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου στην Αλίαρτο. Στην έκταση αυτή πραγματοποιήσαμε μεικτή σπορά (συγκαλλιέργεια) βίκου και κριθαριού, σε τρείς διαφορετικές αναλογίες για την παραγωγή χλωρομάζας, με σκοπό τη χρησιμοποίησή της για τη διατροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής.

Το Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γ.Π.Α. ανέλαβε την ευθύνη ανάλυσης της παραγόμενης χλωρομάζας σε τακτά χρονικά διαστήματα για να εκτιμηθεί η θρεπτική της αξία και η βέλτιστη αναλογία της συγκαλλιέργειας. Το ζητούμενο της συγκεκριμένης δράσης ήταν να διαπιστωθεί ο καλύτερος συνδυασμός της συγκαλλιέργειας βίκου – κριθαριού, ο βέλτιστος τρόπος διαχείρισης της χλωρομάζας μετά τη συγκομιδή και ενσωμάτωσης στο σιτηρέσιο των αγελάδων, με τρόπο που οι αποδόσεις των ζώων σε γάλα να είναι αντίστοιχες ή και καλύτερες από εκείνες των συμβατικών σιτηρεσίων.

Όλα τα παραπάνω είναι καθοριστικά, προκειμένου να αναγνωριστεί η αξία και να επεκταθεί η χρήση ελληνικών παραδοσιακών κτηνοτροφικών φυτών στη διατροφή των ζώων γαλακτοπαραγωγής. Ανάλογες δράσεις στοχεύουν στον περιορισμό της εξάρτησης της κτηνοτροφίας από εισαγόμενες ζωοτροφές και στην αξιοποίηση αγροτικής γης που σήμερα δεν καλλιεργείται τους χειμερινούς μήνες.
Στη β’ φάση του πειράματος η βικο – κριθή χορηγήσαμε σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής συνεργαζόμενης φάρμας με τη ΔΕΛΤΑ, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι κτηνοτρόφοι διέθεσαν για τους σκοπούς του προγράμματος, το ζωικό κεγφάλαιο, το χρόνο και την εμπειρία τους και συνεργάστηκαν άψογα με τους καθηγητές του Γεωπονικού και την ομάδα του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ.

Από τη μελέτη αντλήσαμε χρήσιμα συμπεράσματα για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της διατροφής βασισμένης σε ενσίρωμα βικο-κριθής σε σχέση με ένα συμβατικό σιτηρέσιο με βασική πηγή πρωτεΐνης τη σόγια, τόσο σχετικά με τις αποδόσεις γαλακτοπαραγωγής όσο και με το κόστος διατροφής.