Δράσεις ΓΑΙΑ 2012

Φθινόπωρο 2012 – Έναρξη του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ της ΔΕΛΤΑ με τη διοργάνωση 6 εκπαιδευτικών ημερίδων

Προκειμένου να αναπτύξουμε τους στόχους και τις δραστηριότητες του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ της ΔΕΛΤΑ για την αξιοποίηση της ελληνικής γής και την παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, προχωρήσαμε στη διεξαγωγή έξι εκπαιδευτικών ημερίδων στην Ηλεία, τις Σέρρες, την Ημαθία, τη Φλώρινα, την Ξάνθη και τη Λάρισα.

Πραγματοποιήσαμε τις Ημερίδες στην αρχή της φθινοπωρινής καλλιεργητικής περιόδου, ώστε να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις καλλιεργητικές πρακτικές των χειμερινών κτηνοτροφικών φυτών και την αποτελεσματική αξιοποίησή τους στη διατροφή των αγελάδων. Τις παρακολούθησε μεγάλος αριθμός συνεργαζόμενων παραγωγών με τη ΔΕΛΤΑ. Ομιλητές ήταν Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, γεωπόνοι και κτηνίατροι δραστηριοποιούμενοι στην πρωτογενή παραγωγή, ακόμη και διακεκριμένοι παραγωγοί που έχουν να συνεισφέρουν πολύτιμη γνώση και εμπειρία και λειτουργούν σαν leaders στην περιοχή τους.
• Δημιουργούμε πρακτική τεχνογνωσία στην καλλιέργεια εγχώριων παραδοσιακών κτηνοτροφικών φυτών, όπως ο βίκος, το κτηνοτροφικό μπιζέλι, το κουκί σε κατάλληλη συγκαλλιέργεια με σιτηρά όπως η βρώμη και το κριθάρι.
• Δείχνουμε τους τρόπους που οι σοδιές των παραγωγών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά και αποτελεσματικά στα σιτηρέσια των αγελάδων.
• Ενημερώνουμε τους παραγωγούς για μια νέα, οικονομικότερη δυνατότητα στη διατροφή, χωρίς τα προβλήματα της σόγιας.
• Δημιουργούμε «ζήτηση» που θα ενισχύσει την παραγωγή, ανοίγοντας νέες προοπτικές για τα επόμενα χρόνια.
• Βάζουμε τις βάσεις για μια βιώσιμη «αειφόρο» ανάπτυξη στον αγροκτηνοτροφικό τομέα