Πρωτοπόρο περιβαλλοντικό έργο απο τη ΔΕΛΤΑ

Ένα πολύ σημαντικό έργο για το περιβάλλον υλοποιεί η εταιρεία γαλακτοκομικών ΔΕΛΤΑ, που στόχο έχει να μειώσει δραστικά το ανθρακικό αποτύπωμα του μεταφορικού της έργου, τόσο κατά τη διανομή των προϊόντων της στα σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα, όσο και στις λοιπές μεταφορές της.

Συγκεκριμένα, εντός του 2021 η ΔΕΛΤΑ υλοποίησε πιλοτικό έργο με τη χρήση περιβαλλοντικού πρόσθετου καυσίμων σε επιλεγμένα φορτηγά της, το οποίο ήδη επεκτείνει στο σύνολο του ιδιόκτητου στόλου του μεταφορικού της έργου, και πέτυχε ραγδαία μείωση των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων, των στοιχείων δηλαδή που εμπεριέχουν black carbon. Ο Μαύρος Άνθρακας (black carbon – BC), ακόμα και όταν δεν είναι ορατός δια γυμνού οφθαλμού, αποτελεί σημαντικότατη αιτία κλιματικής αλλαγής, καταλαμβάνοντας τα 2/3 των κλιματικών επιπτώσεων του CO2. Η άμεση επίπτωση της παρουσίας του black carbon στην ατμόσφαιρα είναι η απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας και η μετατροπή της σε θερμική ενέργεια, ενώ η έμμεση επίπτωση είναι η μείωση της αντανάκλασης του χιονιού και του πάγου.

Χρησιμοποιώντας το Blue Marble – Περιβαλλοντικό Πρόσθετο Καυσίμων, η ΔΕΛΤΑ έχει στόχο να μειώσει τις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων σε ποσοστό άνω του 90% και τις εκπομπές CO και HC σε ποσοστό άνω του 60%. Με το έργο αυτό, που υλοποιεί σε συνεργασία με τον Όμιλο PRC – The Management House και την προμηθεύτρια εταιρεία Blue Marble Disruptive Technologies, η ΔΕΛΤΑ πρωτοπορεί και αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος, συμβάλλοντας στους παγκόσμιους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για την μείωση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα και με τα κριτήρια ESG. Με το νέο περιβαλλοντικό έργο, τα προϊόντα ΔΕΛΤΑ διακινούνται και φτάνουν στους καταναλωτές με σταθερή ποιότητα και ασφάλεια, αλλά πλέον με ακόμα πιο «οικολογικό πρόσημο».
Για τη ΔΕΛΤΑ η Εταιρική Υπευθυνότητα και η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελούν στρατηγικές επιλογές από την ίδρυσή της. Εκτός από τις ενέργειες που αφορούν τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και τη συνεχή βελτίωση των συσκευασιών των προϊόντων της, η εταιρεία υλοποιεί δράσεις στο πλαίσιο του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των αγελαδοτροφικών μονάδων, μέσω καλλιέργειας πρωτεϊνούχων ζωοτροφών σόγιας και ψυχανθών. Παράλληλα, στέκεται δίπλα στην κοινωνία, προσφέροντας 2 εκατ. μερίδες προϊόντων της εντός του 2021 σε ευάλωτους συνανθρώπους μας, μέσω του διαρκούς προγράμματός της ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΧΑΜΟΓΕΛΑ.